Pensionist-bestyrelse

 

Formand Jytte Bjørn 86690112
Henry Brøndum 86690135
Kasserer Knud Qvist 86690403
Sekretær Thora Madsen 86690115
Praktisk arrangør Kirsten Andersen 86690175